Więcej o: Gmina Kozienice – wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Gmina Kozienice – wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Projekt pn.: „Głęboka termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach” to największa inwestycja realizowana na terenie gminy Kozienice z funduszy norweskich, której celem nadrzędnym jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
a tym samym  zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Więcej „Gmina Kozienice – wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”