O projekcie

Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kozienicach.

 

Gmina Kozienice w ramach Funduszy Norweskich EOG –  Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, podpisała w 2022 roku Umowę dla zadania pod nazwą „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach”.

 

Kwota dofinansowania tego zadania to prawie 6,2 miliona złotych.

 

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku szkolnym poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynku szkolnego do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zero emisyjnego”. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2024.

Projekt obejmuje poniższe prace:

 1. Modernizacja instalacji c.o. polegająca na następujących przedsięwzięciach: grzejniki z oprzyrządowaniem, instalacja c.o., system zarządzania energią.
 2. Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej.
 3. Docieplenie stropów.
 4. Modernizacja c.w.u.
 5. Wymiana drzwi zewnętrznych.
 6. Docieplenie stropodachu niewentylowanego.
 7. Wymiana okien.
 8. Docieplenie ścian zewnętrznych.
 9. Docieplenie dachu.
 10. Modernizacja oświetlenia.
 11. Montaż instalacji fotowoltaicznej.

Najważniejszymi celami szczegółowymi przedmiotowego projektu są:  zmniejszenie zapotrzebowania na energię, efektywność energetyczna,  zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych,  tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju regionu poprzez utrzymanie jakości powietrza na terenie Gminy, wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze, redukcja zanieczyszczeń do atmosfery,  wykorzystanie energii pochodzącej z OZE, poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej, zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej, osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu efektywności kosztowej.