Konferencja zamykająca ws. głębokiej termomodernizacji PSP nr 3 w Kozienicach.

W czwartek, 25 kwietnia w Centrum Kulturalno – Artystycznym odbyła się konferencja końcowa dotycząca realizacji dużej inwestycji z funduszy norweskich na terenie Kozienic czyli głębokiej termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.

Podczas spotkania zastępca burmistrza ds. technicznych Mirosław Pułkowski zabierając głos podkreślił, że było to bardzo duże przedsięwzięcie , realizowane w największej szkole na terenie gminy Kozienice. Inwestycja ta ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku i  poprawienie znacząco jakości pracy nauczycieli i uczniów. Były też podziękowania skierowane do wszystkich osób zaangażowanych w realizację tego projektu.

Konferencja składała się z dwóch części. W pierwszej zgromadzeni  zapoznali się bliżej z mechanizmem działań funduszy norweskich oraz  z zakresem prowadzonych prac. Obejmowały one m.in.  wymianę okien, drzwi, docieplenie ścian, stropodachu, wymianę instalacji, założenie fotowoltaiki. Wykonawcą prac była firma Zaw Bud z Buska Zdroju. Całkowity koszt wyniósł ok. 9 mln złotych z tego środki zewnętrzne z funduszy norweskich i EOG wynoszą 6 mln 200 tys. złotych. Prezentacje te poprowadziła Barbara Janiszta  z firmy BPR Consalting.

W drugiej części konferencji głos oddano przedstawicielom PSP nr 3. Nauczycielka Marzanna Cichońska podsumowała realizację gminnego konkursu ekologicznego „Eko szkoła w oczach dzieci”, a Barbara Chołuj mówiła o organizacji przedstawienia ekologicznego w trójce noszącego tytuł „Dobro ziemi zależy od nas”.

W dalszej części zostały zaprezentowane relacje z wizyty polskiej delegacji w Norwegii oraz rewizyty przedstawiciela Norsk Energi Siergieja Faschevskiego w naszym mieście. Norsk Energi to stowarzyszenie konsumentów i producentów energii w Norwegii. Było ono partnerem Kozienic przy realizacji tego projektu.

Głęboka termomodernizacja PSP nr 3 to druga duża inwestycja realizowana na terenie gminy z funduszy norweskich pierwszą był projekt „Szkoły dobrego klimatu – budowa stref zielonych w PSP nr 1 i w PSP nr 4 na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków.” Jego realizacja dobiegła końca w 2023 roku.

W konferencji uczestniczyli oprócz przedstawicieli Urzędu Miejskiego także dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz placówek oświatowych. W tym Ci, których projekt dotyczy bezpośrednio czyli dyrekcja i uczniowie PSP nr 3 w Kozienicach. Na zakończenie spotkania uczniowie z trójki  otrzymali pamiątkowe upominki.